Araştırma Hizmetleri

ÜRÜN VE PAZAR ARAŞTIRMALARI

Pazar Analizi

UTKU Danışmanlık, doğru ve güvenilir kaynaklardan topladığı verileri işleyerek İstatistiksel analiz olarak sunar.Müşteriler için sadece pazara ilişkin veri toplamaktan/ sağlamaktan ziyade firmalar için artı katma değer yaratmaktadır.Sadece mevcut olanı değerlendirmeleri değil, aynı zamanda yeni müşteri gereksinimlerine ışık tutacak geleceğe yönelik öngörüler de sağlamaktadır.

Segmentasyon Çalişmalari

Pazarlama da etkili olan yollardan biridir.Belirli bir kitle seçersiniz , tanıtımınızı, aktivitelerinizi, ürününüzü bu gruba göre özelleştirirsiniz.Fakat çoğu zaman segmetinizdeki müşterilere istediğiniz gibi etkili ulaşamazsınız.UTKU Danışmanlık , Hedef Kitle ve geleceğe yönelik atılması gereken stratejik adımları belirler.

Fiyatlandirma – Promosyon

UTKU Danışmanlık, kısa ve uzun dönemde amaçladığınız karı elde etmeniz için fiyatlandırma ve promosyon stratejileri belirler

REKLAM ARAŞTIRMALARI

UTKU Danışmanlık İhtiyaç duyulan Reklamla ilgili çeşitli araştırmalar yaparak, elde ettiği verileri sağlıklı bir biçimde değerlendirip, Reklam Kampanyanızın nasıl olması gerektiğini ve ne kadar etkili olabileceği konusunda yöntem tespiti yapıp uygulamaya sunar.

EKONOMİK VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR

Global ekonomideki ( gerek Türkiye gerekse dünya ekonomisi ) gelişmeler ve trendler izlenerek, mali ve ekonomik analizler yapan UTKU Danışmanlık , orta ve uzun vadeli ekonomik politikalar geliştirir ve önerir.

SEKTÖREL ARAŞTIRMA VE RAPORLAMA

Pazar arayışında olan ve satış – pazarlamada sıkıntı çeken firmalarımıza hedef Pazar sağlamaya yönelik araştırma ve çalışmalardır. Sektör tanımı ve kapsamının belirlenmesi, mevcut durum analizi ve gelişme potansiyelinin tespiti, hedefler, politikalar ve tedbirlerin oluşturulması ve önceliklerin belirlenmesi ana başlıklarından oluşan masa basa çalışması, derinlemesine görüşmeler, gözlem ve benzeri kalitatif yaklaşımların aracılığı ile bir veya daha fazla sektörün halihazırdaki pozisyonu derinlemesine incelenmesi esasına dayanan araştırmalardır.

//]]>